هشدار! از اطمینان شما سوءاستفاده می شود

از آنجائیکه مطابق قانون، ترجمه‌های رسمی دارای اعتبار سند رسمی هستند، هرگونه سوءاستفاده و جعل در فرآیند ترجمه رسمی، متوجه عاملین و استفاده کنندگان از این ترجمه‌های رسمی است.

 از اینرو در صورت نیاز به ترجمه رسمی، لازم است به مراجع ذیصلاح و قانونی مراجعه شود و درصورتی که متقاضیان ترجمه رسمی به افراد ناشناس، دفاتر غیرمجاز و واسطه اطمینان کرده و به آنها مراجعه نمایند مسئولیت استعلام اصالت ترجمه رسمی برعهده مراجعین است.

 چنانچه افراد واسطه،به هر نحو در فرآیند ترجمه رسمی، اقدام به سوء استفاده و یا جعل نمایند استفاده و ارائه اینگونه ترجمه‌های رسمی مشمول تعقیب کیفری خواهد شد و مطابق قانون، مجازات جاعلین و استفاده کنندگان از اوراق مجعول یکسان خواهد بود.

توصیه می‌­شود متقاضیان ترجمه رسمی از طریق دفاتر ترجمه رسمی مجاز که با شماره و مشخصات مترجم قابل شناسایی هستند و مراجع قانونی اقدام نمایند تا قربانی سوءاستفاده و زیاده خواهی جاعلین و قانون شکنان نباشند.

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید