ترجمه‌های تخصصی متون، مقالات و مکاتبات طبق تعداد کلمات متن مبدآ قیمت‌گذاری می‌شوند. سفارش ترجمه متون به دارالترجمه رسمی ماهان ساده است. اگر متن شما به صورت فایل است، آن را به ایمیل ما ارسال کنید. در ایمیل حتماً شماره تماس خود را ذکر کنید. برای شما در پاسخ همان ایمیل پیش فاکتور صادر خواهد شد که قیمت نهایی و زمان تحویل مشخص می‌گردد. برای اطلاع دقیق از نحوه سفارش‌گذاری و   قیمت‌دهی ترجمه‌های متون، صفحه راهنمای ترجمه متون را مطالعه کنید.

  • تمامی ترجمه ها تایپ و ویرایش شده هستند.
  • کیفیت و صحت ترجمه تضمین می شود.
  • ترجمه ها تا ۴۸ ساعت در صورت عدم رضایت مشتری و پذیرش مدیریت دارالترجمه قابل بازگشت می باشند.

نوع ترجمهواحد قیمت‌گذاریقیمت به تومانتخفیف درصدی به ازای حجم بالا
انگلیسی به فارسی درجه یککلمه۱۰۰ - ۱۵۰تا ۱۵ درصد
انگلیسی به فارسی درجه دوکلمه۷۰ - ۱۰۰تا ۱۰ درصد
انگلیسی به فارسی دانشجوییکلمه۵۰ - ۷۰تا ۵ درصد
فارسی به انگلیسی درجه ۱کلمه۱۰۰ - ۱۵۰تا ۱۵ درصد
فارسی به انگلیسی درجه ۲کلمه۷۰ - ۱۰۰تا ۱۰ درصد
فارسی به انگلیسی دانشجوییکلمه۵۰ - ۷۰تا ۵ درصد
پیاده‌سازی فایل صوتی و تصویریدقیقه۵،۰۰۰تا ۱۰ درصد
ترجمه فایل صوتی و تصویریدقیقه۱۵،۰۰۰تا ۱۰ درصد
ترجمه غیر انگلیسیارسال نمونه جهت قیمت‌گذاریارسال نمونه جهت قیمت‌گذاری
ترجمه همزمانفقط با هماهنگی قبلیفقط با هماهنگی قبلی

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید